Hoppa till sidans innehåll

Landis styrelse


Styrelse 2019

Ordförande

Linda Moskajärvi: This is a mailto link, 0735267723

Vice Ordförande

Johanna Grundberg: This is a mailto link, 0705250563 (kontaktperson Tävling)

Kassör

Martina Andreasson: This is a mailto link, 0703186802

Sekreterare

Åsa Wängdahl: This is a mailto link, 0727266822

Ledamöter

Mona Pettersson: This is a mailto link, 0707519950 (kontaktperson Avel)

Cecilia Trolin: This is a mailto link, 0739331720 (kontaktperson Fritid)

Ungdomsledamot

Eva-Lotta Olofsson: This is a mailto link0768664563 (kontaktperson Ungdom)

Suppleanter

Helena Olofsson: This is a mailto link, 0706229046 (kontaktperson Ungdom)

Anna Steffenburg: This is a mailto link, 0702475884 (kontaktperson Utbildning)

Ann Kruse: This is a mailto link, 0734177326 (kontaktperson Tävling)

Valberedning

Yvonne Bergh Carlsson (sammankallande), Malin Andersson Larsson

Revisorer

Marie Lundgren Sundegren, Christin Slättmyr (suppleant)

 

Vill du vara med i Landis styrelse, eller på annat sätt bidra med din ideella arbetsinsats? Vi behöver vara fler som har idéer, tid och ork att få Landi till en aktiv islandshästförening med något för många.

Hör av dig till någon i styrelsen, till någon av kontaktpersonerna för området du är intresserad av, eller skriv ett meddelande till Landis mail.

Alla medlemmar kan också delta i våra styrelsemöten, vi brukar träffas hemma hos varandra och fika. Håll utkik i Kalendern när de är planerade.

 

Styrelsen åtaganden enligt Landis stadgar (2 §  Styrelsens åligganden)

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

  • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,

  • verkställa av årsmötet fattade beslut,

  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,

  • ansvara för och förvalta föreningens medel,

  • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

  • tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

  • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.  

Uppdaterad: 15 MAJ 2018 21:12 Skribent: Åsa Wängdahl
Epost: Adressen Gömd

Nyhetsbrev nr 4 2019


 Kontakta Landi

This is a mailto link

This is a mailto link

Andra kontakter


BLI MEDLEM I LANDI


 


  


Landis sponsorer

 

   

 Vill du sponsra Landi på något sätt, hör av dig till vår ordförande eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter hittar du här).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Landi Islandshästförening - Islandshäst
Linda Moskajärvi (c/o Landi Ilsandshästförening), Ödeby Slätthult 3
46179 Upphärad

Kontakt:
Tel: 0735267723
E-post: This is a mailto link

Se all info