Hoppa till sidans innehåll

Landis styrelse


Styrelse 2021

Ordförande

Johanna Grundberg  This is a mailto link , 0705250563 (kontaktperson Tävling,Webmaster och kommunikation)

Vice Ordförande

Ann Kruse This is a mailto link , 0734177326 

Kassör

Helén Wärnsäter This is a mailto link 0723201166 (kontaktperson Tävling)

Sekreterare 

Cecilia Trolin This is a mailto link , 0739331720 (kontaktperson Fritid)

Ledamöter

Helena Olofsson: This is a mailto link , 0706229046 (kontaktperson Avel)

Karin Ahlberg This is a mailto link  0733467318 (kontaktperson Ungdom)

Ungdomsledamot

Ungdomgruppen genom Karin Ahlberg och Anna Hatt

Suppleanter

Anna Steffenburg anna.steffenburg@bahnhof.se , 0702475884 (kontaktperson Utbildning)

Ann Hatt This is a mailto link 0702357486 (kontaktperson Avel och Ungdom)

Tina Liljered Myremark , This is a mailto link)0733445229 (kontaktperson Fritid)

Valberedning

Martina Andreasson This is a mailto link, 0703186802

Revisorer

Tomas Agdahl, Christin Slättmyr (suppleant)

Vill du vara med i Landis styrelse, eller på annat sätt bidra med din ideella arbetsinsats? Vi behöver vara fler som har idéer, tid och ork att få Landi till en aktiv islandshästförening med något för många.

Hör av dig till någon i styrelsen, till någon av kontaktpersonerna för området du är intresserad av, eller skriv ett meddelande till Landis mail.

Alla medlemmar kan också delta i våra styrelsemöten, vi brukar träffas hemma hos varandra och fika. Håll utkik i Kalendern när de är planerade.

 

Styrelsen åtaganden enligt Landis stadgar (2 §  Styrelsens åligganden)

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

  • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,

  • verkställa av årsmötet fattade beslut,

  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,

  • ansvara för och förvalta föreningens medel,

  • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

  • tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

  • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.  

Uppdaterad: 15 MAJ 2018 21:12 Skribent: Åsa Wängdahl
E-post: Adressen Gömd

Nyhetsbrev nr 1 2021

Nyhetsbrev nr2 2021


 Kontakta Landi

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

Andra kontakter


BLI MEDLEM I LANDI


 


  


Landis sponsorer

Hanpra design

 

 

 

 Vill du sponsra Landi på något sätt, hör av dig till vår ordförande eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter hittar du här).

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Landi Islandshästförening - Islandshäst
Johanna Grundberg (c/o Landi Ilsandshästförening), Treklövervägen 30
45933 Ljungskile

Kontakt:
Tel: 0705250563
E-post: This is a mailto link

Se all info