Hoppa till sidans innehåll

Landis styrelse


Styrelse 2020

Ordförande

Johanna Grundberg  This is a mailto link, 0705250563 (kontaktperson Tävling)

Vice Ordförande

Ann Kruse This is a mailto link, 0734177326 (kontaktperson Tävling)

Kassör

Martina Andreasson This is a mailto link, 0703186802

Sekreterare

Cecilia Trolin This is a mailto link, 0739331720 (kontaktperson Fritid)

Ledamöter

Helena Olofsson: This is a mailto link, 0706229046 (kontaktperson Avel)

Karin Ahlberg This is a mailto link 0733467318 (kontaktperson Ungdom)

Ungdomsledamot

Nellie Ahlberg This is a mailto link 0733649035

Suppleanter

Anna Steffenburg This is a mailto link, 0702475884 (kontaktperson Utbildning)

Ann Hatt This is a mailto link0702357486 (kontaktperson Avel)

Valberedning

Åsa Wängdahl och Elisabeth Agdahl

Revisorer

Marie Lundgren Sundegren, Christin Slättmyr (suppleant)

Vill du vara med i Landis styrelse, eller på annat sätt bidra med din ideella arbetsinsats? Vi behöver vara fler som har idéer, tid och ork att få Landi till en aktiv islandshästförening med något för många.

Hör av dig till någon i styrelsen, till någon av kontaktpersonerna för området du är intresserad av, eller skriv ett meddelande till Landis mail.

Alla medlemmar kan också delta i våra styrelsemöten, vi brukar träffas hemma hos varandra och fika. Håll utkik i Kalendern när de är planerade.

 

Styrelsen åtaganden enligt Landis stadgar (2 §  Styrelsens åligganden)

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

  • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,

  • verkställa av årsmötet fattade beslut,

  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,

  • ansvara för och förvalta föreningens medel,

  • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

  • tillställa revisorn räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

  • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.  

Uppdaterad: 15 MAJ 2018 21:12 Skribent: Åsa Wängdahl
Epost: Adressen Gömd

Nyhetsbrev hösten 2020


 Kontakta Landi

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

Andra kontakter


BLI MEDLEM I LANDI


 


  


Landis sponsorer

Hanpra design

 

 

 

 Vill du sponsra Landi på något sätt, hör av dig till vår ordförande eller någon annan i styrelsen (kontaktuppgifter hittar du här).

 

 www.vmdenmark.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Landi Islandshästförening - Islandshäst
Johanna Grundberg (c/o Landi Ilsandshästförening), Kyrkebyn 63
45193 Uddevalla

Kontakt:
Tel: 0705250563
E-post: This is a mailto link

Se all info